1945 (arbejdstitel)
En nordjysk flygtningehistorie fra besættelsestiden

Medvirkende:
Jacque Lauritsen, Lærke Schjærff Engelbrect
Producent: Teater NordkraftSe mere
Dramatiker, forfatter: Nis-Momme Stockmann
Oversætter: Jakob Tekla Jørgensen
Instruktør: Lene Skytt
Kostumedesigner: Lauraline Gormsen Demonet
Lyddesigner: Klaus Risager
Rekvisittør: Morten Kamuk Andersen
Rekvisittør: Theresa Breitenstein

1945 (arbejdstitel)

Teater NordkraftEn nordjysk flygtningehistorie fra besættelsestiden

I vinteren 1944/45 iværksatte Tyskland en evakuering for at få civile (og tyske soldater) bragt i sikkerhed for den sovjetiske hær og få tømt koncentrationslejre i Polen inden de allierede nåede frem. I alt ca. 250.000 flygtninge, primært kvinder og børn, ankom i løbet af ca. ½ år til Danmark, og blev interneret i flygtningelejre rundt om i Danmark. I Aalborg var der ca. 40.000 flygtninge, hvilket svarede til næsten en fordobling af indbyggertallet på daværende tidspunkt. I 1945 udgjorde disse tyske flygtninge på landsplan ca. 5% af det totale befolkningstal, så omfanget har været massivt. Sundhedsforholdene i lejrene var elendige, og op imod 17.000 døde under opholdet i lejrene.

INFO

Skuespil og dramatik
Aldersgruppe fra 14 år

Type
Indendørsforestilling
Stationær forestilling

Sæson
2019-20

Refusionsgodkendt
Godkendt i sæson 2019-20

Reference ID'er

Produktions ID i Tereba: PD0021743-1920

Kontakt

Postadresse
Teater Nordkraft
Teglgårds Plads 1
9000 Aalborg

Telefon
98111666
98777737

E-mail
hanne@teaternordkraft.dk

CVR
80072716

Teatrets status

Godkendelser i henhold til lov om scenekunst
Små storbyteatre (§16a-16b)

Produktionens status

Journalnummer i Kulturstyrelsen:
SST
Produktionen er godkendt under Refusionsordningen for børneteater og opsøgende teater
Produktionen er godkendt til Formidlingsordningen ("Billetkøbsordningen")