Sætter du rammen for mødet med scenekunst?
Hvor bestiller jeg teater? Hvem kontakter jeg? Hvad skal man se? Hvad passer bedst til den aldersgruppe, jeg arbejder med? Hvad koster det? Kan jeg få nogen form for rabat? Spørgsmålene er mange, når man skal i gang med at kontakte et eller flere af de næsten 150 teatre, der producerer professionel scenekunst for børn og unge her i landet. Her kan du hente lidt inspiration til, hvordan du kommer videre i denne proces.

Den Røde Brochure Online - en god start
Et godt sted at starte er ved at lede her i Den Røde Brochure - Online. Her kan du få et overblik over teatre og forestillinger, oplysninger om de enkelte forestillingers målgrupper, evt. krav om mørklægning, information om spilleareal, priser, undervisningsmateriale, etc. Fælles for alle forestillinger i Den Røde Brochure er, at de er refusionsgodkendte. Det betyder, at de er en del af refusionsordningen, og at staten refunderer ca. 50 % af forestillingsprisen minus moms. Der findes også en almindelig trykt udgave af Den Røde Brochure – den er gratis og kan bestilles hos Teatercentruminfo@teatercentrum.dk

Teater og nærvær(d)
Teater er en levende kunstform, der skabes i mødet med publikum. Teatercentrum opfordrer til, at teaterforestillinger – så vidt muligt – opleves, inden de vælges. Det kan f.eks. ske på KLAP - teaterfestival for små og store. Kort sagt: Se så meget teater som muligt, tal med kollegaer, teaterfolk, publikummer også gerne børn og unge i målgruppen, før du vælger. Feltet scenekunst for børn og unge er stort og mangfoldigt sammensat; det betyder at der er mulighed for at boltre sig i mange forskellige temaer, genrer og udtryk.

Kultur der skaber kultur for kultur
Har du mulighed for at inddrage kollegaer, børn eller unge i processen omkring udvælgelse, planlægning og afvikling af en teaterforestilling, kan dette være en mulighed for at skabe en aktiv og engagerende kultur omkring et kulturarrangement; på den måde får flere et ejerskab til det kommende værtskab. På Teatercentrum arbejder vi med forskellige koncepter for inddragelse og vil meget gerne udvikle og dele vores viden med så mange som muligt, så kontakt os endelig.

KulturCrew – elever på arbejde
KulturCrew er skoleelever, der arbejder som værter, med teknik og scenehjælp, PR og marketing rundt omkring på landets skoler. Nogle steder køber KulturCrew også kommende sæsons forestillinger eller deltager på Teatercentrums store årlige festival. Kontakt Teatercentrum, hvis du ønsker KulturCrew i din kommune.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

HUSKESEDDEL: Har du tjek på teatret?
Som arrangør skal du være opmærksom på følgende, når et teater kommer på besøg:

1) Kontakt til teatret
Når forestillingen er valgt, kontaktes teatret for at lave en aftale om spilletidspunkt og -sted. Er du i tvivl om forestillingens refusionsforhold, så undersøg hvordan refusionsordningen administreres i din kommune, inden du kontakter teatret. Det er vigtigt at have en aftale på plads med kommunen, inden teatret spiller sin forestilling.

Teatret sender efterfølgende en kontrakt, hvoraf alle aftaler og praktiske oplysninger fremgår. Tjek med det samme, at teatrets krav til spillested, strømforhold, mørklægning osv. kan opfyldes. Kontrakten skal herefter returneres til teatret. Arrangørens underskrift er teatrets garanti for, at forestillingen kan gennemføres som planlagt.

2) Publikum – alder og antal
Aldersgrupperne af fastsat ud fra teatrenes erfaring og skal sikre, at publikum får den bedst mulige oplevelse. Det er arrangørens ansvar, at de angivne aldersgrupper respekteres. Teatret har ret til at afvise børn, der ikke falder inden for de angivne aldersgrupper. Det angivne publikums antal skal ligeledes overholdes.

3) På forestillingsdagen
Spillelokalet skal være ryddet og klar ved teatrets ankomst, som det er aftalt i kontrakten. Arrangør/pedel/serviceleder og eventuelle hjælpere skal være klar på det aftalte tidspunkt.

4) Under og efter forestillingen
Undgå forstyrrelser under forestillingen, såsom klokker der ringer, lærere der skal til andre timer, børn der skal til tandlægen mv. Efter forestillingen skal eventuelle hjælpere til nedtagning af scenografi m.v. være klar.

5) Del din begejstring
Har du set noget, du synes andre kan have glæde af, så del din begejstring f.eks. på nettet, på mail eller på facebook.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Rigtig god fornøjelse!